HỆ THIÊN CẦU KỶ LỤC SPHERE.6 CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN TRỰC THUỘC WORLDKINGS

Theo thông tin mới nhất từ Hội đồng Quản lý Liên minh Kỷ lục Thế giới – WorldKings, vào ngày 22 tháng 02 năm 2022, Hệ Thiên cầu Kỷ lục SPHERE.6 đã chính thức trở thành thành viên thứ 23 trực thuộc Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings)

Là dự án Blockchain/NFT tiên phong của cộng đồng Kỷ lục gia trên toàn cầu, Hệ Thiên Cầu Kỷ lục SPHERE.6 sẽ là nơi lữu giữ tất cả những giá trị nội dung kỷ lục của cộng đồng Kỷ lục gia trên Thế giới.

SPHERE.6 là dự án do 3 tổ chức gồm Tổ chức Kỷ lục Việt NamTổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ và Tổ chức Kỷ lục Ấn Độ đồng sáng lập với sự bảo hộ của Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) và Viện Kỷ lục Thế giới (WorldMark).

SPHERE.6 là nơi giúp cộng đồng Kỷ lục gia được quần cư theo giá trị sáng tạo, giá trị nội dung Kỷ lục mãi mãi với thời gian. Với những ý nghĩa đó, những giá trị của Kỷ lục gia sẽ sống mãi trong trái tim của Thiên cầu. Hệ Thiên cầu Kỷ lục sẽ giúp cộng đồng Kỷ lục gia trên toàn cầu xây dựng không gian của những sáng tạo vượt mọi giới hạn, viết tiếp ước mơ, hiện thực hóa ước mơ, có thể thực hiện song song những dự án trong thực tế cũng như trên không gian số. Tại SPHERE.6, sự sáng tạo luôn được ghi nhận và tôn vinh.

Mục tiêu chính của SPHERE.6 là lưu giữ những giá trị cũng như bảo tồn những tinh hoa của cộng đồng kỷ lục gia trên thế giới, giúp họ viết tiếp ước mơ của mình trên một hành tinh khác. Với nhu cầu phát triển và bảo tồn giá trị của cộng đồng Kỷ lục gia toàn cầu, việc gia nhập và trở thành thành viên của Liên minh Kỷ lục Thế giới WorldKings là một sự kiện tất yếu của Hệ Thiên cầu Kỷ lục SPHERE.6.

Với cương vị là thành viên chính thức của WorldKings, Hệ Thiên cầu Kỷ lục SPHERE.6 được hưởng các quyền lợi như sau:

– Hệ Thiên cầu Kỷ lục SPHERE.6 được quyền sử dụng và tra cứu hệ thống dữ liệu của WorldKings làm nền tảng xây dựng, lưu giữ và phát triển các giá trị đó trên Hệ thiên cầu;

– Hệ Thiên cầu Kỷ lục SPHERE.6 được phép sử dụng các mối quan hệ làm việc của WorldKings để hoàn thiện Hệ Thiên cầu;

– Hệ Thiên cầu Kỷ lục SPHERE.6 được quyền đăng tải thông tin và hình ảnh của WorldKings lên nền tảng số của mình;

– Hệ Thiên cầu Kỷ lục SPHERE.6 được quyền tham gia các hoạt động của WorldKings trên thế giới.

Sau đây là danh sách 23 thành viên của WorldKings :

1.Viện Hàn lâm Khoa học Sáng tạo Thế giới – WCSA

2.Tổ chức Kỷ lục Châu Á – ABR

3.Viện Đại học Kỷ lục Thế giới – WRU

4.Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ – USKings

5.Tổ chức Kỷ lục Đông Dương – IndochinaKings

6.Tổ chức Kỷ lục Đông Nam Á

7.Tổ chức Kỷ lục Ấn Độ – IBR

8.Tổ chức Kỷ lục Việt Nam – VietKings

9.Tổ chức Kỷ lục Nepal – NBR

10.Tổ chức Kỷ lục Bangladesh – BBR

11.Tổ chức Kỷ lục Campuchia – CBR

12. Tổ chức Kỷ lục Lào – LBR

13. Tổ chức Kỷ lục Thái Lan – TBR

14. Liên minh Các nhà Quản Lý Toàn cầu – GUM

15. Tổ chức Kỷ lục Indonesia – MURI

16. Hiệp hội Kỷ lục Thế Giới – WRA

17. Tổ chức Kỷ lục Ukraine – NRR

18. Tổ chức Kỷ lục người Việt Toàn cầu – Vietworld

19. Viện Khoa học Kỷ lục Thế giới – WSAR

20. Viện Nội dung Kỷ lục Thế giới – WRCA

21. Viện đào tạo Kỷ lục gia Toàn cầu – GWRH

22. Hiệp hội Kỷ lục Gia Quốc Tế – IWRHA

23. Hệ Thiên cầu Kỷ lục SPHERE.6

Một số hình ảnh về Hệ Thiên cầu Kỷ lục SPHERE.6 :

Mới nhất

Bài viết liên quan

Liên hệ với chúng tôi

X
Để gửi tin nhắn cho chúng tôi, trước tiên hãy để lại thông tin liên hệ của bạn để chúng tôi có thể liên hệ lại với bạn.